Menu
image/svg+xml

Consolis Latvija biznesa ideja ir nodrošināt ēku īpašniekiem un būvuzņēmumiem optimālus, kvalitatīvus un elastīgus būvniecības risinājumus, kuru pamatā ir saliekamā betona izstrādājumi, un ar tiem saistītos pakalpojumus. Sadarbībā ar māsas uzņēmumiem nodrošinām risinājumus visā Baltijā un Skandināvijā.

Mūsu piedāvātie risinājumi sastāv no karkasa konstrukcijām, kāpnēm, sienām un fasādes elementiem. Consolis Latvijas risinājumii ietver projektu vadību, projektēšanu tehniskā projekta stadijā, betona konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšana būvlaukumā.

Mūsu mērķis ir attaisnot mūsu klientu gaidas attiecībā uz ilgtermiņa ekonomiju, īsu būvniecības laiku un labu ēku arhitektūru.

Consolis Latvija pieder koncernam Consolis SAS, kas apvieno vadošos Eiropas saliekamo betona izstrādājumu ražotājus. Nododot mūsu Eiropas kolēģu labāko betona būvniecības praksi, mēs varam piedāvāt mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus Latvijas būvniecības tirgum un izmantot sinerģiju, kas izriet no vairāk nekā simts ražotāju sadarbības. Consolis mērķis ir pārvērst betona konstrukciju par progresīvu industriālo būvniecību, kas izmantotu modernās dzelzsbetona un rūpnieciskas ražošanas priekšrocības, lai nodrošinātu klientam būtiskus risinājumus.

Uzņēmējdarbības politika

Consolis Latvija galvenais mērķis ir panākt klientu apmierinātību un uzticību veicot būvkonstrukciju ražošanu, gūstot peļņu no pastāvīgās darbinieku veicinātas produktivitātes uzlabojumiem. Consolis Latvija vides mērķis ir ražot un piedāvāt būvmateriālus ekoloģiski ilgtspējīgā un efektīvā veidā, lai nodrošinātu ekoloģisko vērtību saglabāšanu.

Pamatojoties uz ISO 9001 un 14001 standartiem, ir izveidota uzņēmuma procesi un katram organizācijas līmenim ir piešķirti pienākumi un tiesības. Uzņēmuma darbības pamatā ir fokuss uz kvalitāti, vidi un darba vidi.

Consolis Latvija:
- ir pienākums ievērot visus likumus, normatīvos dokumentus, noteikumus, vadlīnijas un citas prasības, kas saistītas ar tā darbību;
- sadarbībā ar klientiem un partneriem izstrādā un ieviest produktus un pakalpojumus, kuros īpaša uzmanība tiek pievērsta kvalitātei, videi, ilgmūžībai un drošībai.
Veicamās darbības:
- uz kvalitāti vērstās darbības: klientu apmierinātība, izdevumi kvalitātes un uzlabošanas pasākumiem;
- uz vides vērtās darbības: vides piesārņojums, produktu izmeši un dzīves cikls.
- uz darba vidi vērstās darbības: nelaimes gadījumi un darba kavējumi slimību dēļ.
- ir pienākums ievērot nepārtrauktas uzlabošanas principus, kur:
- iekšējie auditi, vadības veiktās pārbaudes un ārējie auditi ir svarīgs vadības līdzeklis;
- darbinieki tiek mācīti novērtēt darba kvalitātei, videi un darba videi noteiktās prasības un uzņemties atbildību par šo prasību izpildi savā darbā;
- uzturam atklātu informācijas apmaiņu un uzticamas attiecības ar darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm;
- nodrošināt, ka piegādātāji un apakšuzņēmēji ir iepazinušies ar Consolis Latvija uzņēmējdarbības politikā noteiktajām prasībām.

All rights reserved © 2024 Consolis Latvija SIA Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down