Menu
Risinājumi >> 

Daudzstāvu autostāvvietas

image/svg+xml

Izturīgs, ātri montējams un glīts risinājums

Autostāvvietu risinājumi daudzdzīvokļu mājām un citām blīvi apdzīvotām vietām. Konstruktīvo risinājumu Būvprojekta sagatavošana, izstrādājumu rasējumu projektēšana, elementu izgatavošana, transportēšana un montāža, projektu vadība. Modeļa izstrāde.

Ātra montāža

Būvniecība ar saliekamiem dzelzsbetona elementiem ietaupa ievērojamu laiku. Būvlaukumā darbu īpatsvars ir neliels – kamēr būvlaukumā notiek priekšdarbi un pamati, rūpnīcā tiek ražoti autostāvvietas elementi. Tā kā tā ir masveida ražošana un montāžas laiks ir īss, tas ietaupa daudz laika. Vienas nedēļas laikā iespējams uzbūvēt aptuveni 1000-1500 m2.

Elementi ir kā Lego klucīši, ar kuriem var ātri salikt dažādu formu ēkas. Saliekamā dzelzsbetona risinājumam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar monolītā betona risinājumu.

Kvalitāte
Risinājums nodrošina kvalitatīvu gala rezultātu, jo rūpnīcā visu gadu ir ievērojami labāki apstākļi nekā būvlaukumā. Rūpnīcas kontrolētie apstākļi ļauj viegli izgatavot augstas kvalitātes betonu un nodrošināt materiāla vēlamās īpašības. Pats betons ir ļoti izturīgs ķīmiski agresīvā vidē.

Mazāk kolonnu - mazāk stresa parkoties

Autostāvvieta no saliekama betona elementiem ir plašas – nav kolonnu, kas sarežģītu auto novietošanu. Kolonnu skaits ēkā ir mazāks, pateicoties liela laiduma spriegta betona izstrādājumiem. Tādā veidā telpa netiek aizpildīta ar kolonnām, kas citādi ierobežotu telpas izmantošanu.

Daudzas dažādas apdares iespējas

Betona kā materiāla iespējas ir dažādas. Lai betona virsmu padarītu interesantu un oriģinālu, var izmantot dažādas reljefa formas, krāsas un apstrādi.

Autostāvvietām jābūt ērti lietojamām

Pirmais autostāvvietas plānošanas princips ir šāds: “Autostāvvietai ir jānodrošina ērta auto novietošana, un tā nedrīkst būt pēdējā izvēle autovadītājam, kurš citur nevar atrast stāvvietu.” Efektīva autostāvvieta ir ērta un viegli lietojama. Pastāvīgi auto bojājumi un sastrēgumi autostāvvietā liecina par nepareizu plānošanu.

Autostāvvietu plānošana un projektēšana ir tehnisks process, kas prasa rūpīgu analīzi. Plānošanas procesā jāietver stāvvietu pieprasījuma, lietotāju vajadzību un satiksmes plūsmas apjoma izvērtēšana. Lai izvairītos no sastrēgumiem un bīstamām situācijām šķērsošanas vietās, ir svarīgi analizēt esošo satiksmes plūsmu un automašīnu piekļuvi autostāvvietai. Lai nodrošinātu lietotājiem optimālas ērtības, jāņem vērā ēkas iekšējā loģika un darbības režīms.

Garas rindas norāda uz kļūdainu plānošanu

Autostāvvietu loģika ir pilnīgi atšķirīga no cita veida ēkām: pārvietošanās stāvvietā jābūt ērtai gan gājējiem, gan autovadītājiem. Plānojot autostāvvietu, jāraugās, lai iebraukšana un izbraukšana no autostāvvietas notiktu pēc iespējas ātrāk. Skaidrs marķējums un virziena zīmes, protams, ir nepieciešamas. Ir svarīgi ņemt vērā satiksmes vadību ap autostāvvietu. Automašīnām, kas iebrauc un izbrauc no autostāvvietas, nevajadzētu veidot gaidīšanas rindas un tām jāsaplūst pilsētas satiksmē; autostāvvietai jābūt viegli pieejamai un tās iebrauktuvēm un izbrauktuvēm jābūt izvietotām loģiski, ņemot vērā pilsētas ceļus.

Neērti stabi un šauri celiņi ir pagātnē

Projektējot ēku, būtu saprātīgi neekonomēt vietu uz stāvvietu lieluma rēķina. Autostāvvieta ir ērta, ja ir pietiekami lielas vietas, līmeņos nav neērtu stabu un celiņi ir plaši. Kad vadītājiem ir laba pārredzamība, satiksme autostāvvietā kļūst drošāka.

Gājējiem ir jāspēj droši pārvietoties autostāvvietā. Autostāvvietas tuvumā ir plānotas kāpnes un lifti. Jādomā arī par gājēju celiņu atdalīšanu no brauktuves un tirdzniecības centros jānodrošina iespēja ērti pārvietoties ar lielajiem iepirkumu ratiem.

Draudzīga izskata autostāvvietas piesaista lietotājus

Autostāvvieta ir mākslīga vide. Kad nav pārdomāts tās novietojums, arhitektoniskie risinājumi un darbības režīms, autostāvvieta šķiet nepievilcīga un cilvēki dod priekšroku auto novietošanai citur. Labi plānota autostāvvieta ir lietotājam draudzīga.

Vienkārši ieteikumi

Autostāvvieta, kas pilna ar automašīnām, nešķiet tik drūma, kad ir fona mūzika un saules gaisma. Lai izvairītos no tumšiem stūriem, papildus saules gaismai ir svarīgs arī labs vispārējais apgaismojums.

Automātiskajām norēķinu stacijām vai apkalpošanas punktiem jābūt skaidri redzamiem un izvietotiem atklātā vietā. Marķējumam, kas regulē satiksmi, jābūt nepārprotamam, iebrauktuvēm un izejām jābūt viegli atrodamām. Jāizvairās no masīvām starpsienām, kā arī kaktiem un stūriem autostāvvietu zonās.

Lai gan no pirmā acu uzmetiena var šķist, ka autostāvvieta no ārpuses izskatās vienmuļa un to ir grūti apvienot ar apkārtni, arī šeit ir iespējami oriģināli risinājumi. Nesošā konstrukcija var būt paslēpta vai, gluži pretēji, atsegta un akcentēta. Piemēram, būvējot ārējās barjeras, citi iespējamie risinājumi bez betona ir metāls, koks vai stikls.

Veidojot autostāvvietu, būtiska nozīme ir efektīvai telpas izmantošanai: tajā jāietilpst pēc iespējas vairāk automašīnu, vienlaikus nodrošinot ērtu novietošanu stāvvietā. Telpu izmantošanas efektivitātes izvērtēšanai tiek aprēķināts, cik kvadrātmetri kopējās platības atbilst vienai stāvvietai. Salīdzinot dažādas autostāvvietas, jāņem vērā:

- aprēķini ir balstīti uz maksimālajiem izmēriem, ieskaitot brauktuves, nobrauktuves un kāpnes;
- ēkas relatīvais izmērs: jo mazāka ēka, jo lielāka tās platības daļa atrodas zem nobrauktuvēm, brauktuvēm un kāpnēm;
- jānosaka “standarta automašīnas” izmērs.

Ātra montāža

Būvniecība ar saliekamiem dzelzsbetona elementiem ietaupa ievērojamu laiku. Būvlaukumā darbu īpatsvars ir neliels – kamēr būvlaukumā notiek priekšdarbi un pamati, rūpnīcā tiek ražoti autostāvvietas elementi. Tā kā tā ir masveida ražošana un montāžas laiks ir īss, tas ietaupa daudz laika. Vienas nedēļas laikā iespējams uzbūvēt aptuveni 1000-1500 m2.

Elementi ir kā Lego klucīši, ar kuriem var ātri salikt dažādu formu ēkas. Saliekamā dzelzsbetona risinājumam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar monolītā betona risinājumu.

Kvalitāte
Risinājums nodrošina kvalitatīvu gala rezultātu, jo rūpnīcā visu gadu ir ievērojami labāki apstākļi nekā būvlaukumā. Rūpnīcas kontrolētie apstākļi ļauj viegli izgatavot augstas kvalitātes betonu un nodrošināt materiāla vēlamās īpašības. Pats betons ir ļoti izturīgs ķīmiski agresīvā vidē.

Mazāk kolonnu - mazāk stresa parkoties

Autostāvvieta no saliekama betona elementiem ir plašas – nav kolonnu, kas sarežģītu auto novietošanu. Kolonnu skaits ēkā ir mazāks, pateicoties liela laiduma spriegta betona izstrādājumiem. Tādā veidā telpa netiek aizpildīta ar kolonnām, kas citādi ierobežotu telpas izmantošanu.

Daudzas dažādas apdares iespējas

Betona kā materiāla iespējas ir dažādas. Lai betona virsmu padarītu interesantu un oriģinālu, var izmantot dažādas reljefa formas, krāsas un apstrādi.

Autostāvvietām jābūt ērti lietojamām

Pirmais autostāvvietas plānošanas princips ir šāds: “Autostāvvietai ir jānodrošina ērta auto novietošana, un tā nedrīkst būt pēdējā izvēle autovadītājam, kurš citur nevar atrast stāvvietu.” Efektīva autostāvvieta ir ērta un viegli lietojama. Pastāvīgi auto bojājumi un sastrēgumi autostāvvietā liecina par nepareizu plānošanu.

Autostāvvietu plānošana un projektēšana ir tehnisks process, kas prasa rūpīgu analīzi. Plānošanas procesā jāietver stāvvietu pieprasījuma, lietotāju vajadzību un satiksmes plūsmas apjoma izvērtēšana. Lai izvairītos no sastrēgumiem un bīstamām situācijām šķērsošanas vietās, ir svarīgi analizēt esošo satiksmes plūsmu un automašīnu piekļuvi autostāvvietai. Lai nodrošinātu lietotājiem optimālas ērtības, jāņem vērā ēkas iekšējā loģika un darbības režīms.

Garas rindas norāda uz kļūdainu plānošanu

Autostāvvietu loģika ir pilnīgi atšķirīga no cita veida ēkām: pārvietošanās stāvvietā jābūt ērtai gan gājējiem, gan autovadītājiem. Plānojot autostāvvietu, jāraugās, lai iebraukšana un izbraukšana no autostāvvietas notiktu pēc iespējas ātrāk. Skaidrs marķējums un virziena zīmes, protams, ir nepieciešamas. Ir svarīgi ņemt vērā satiksmes vadību ap autostāvvietu. Automašīnām, kas iebrauc un izbrauc no autostāvvietas, nevajadzētu veidot gaidīšanas rindas un tām jāsaplūst pilsētas satiksmē; autostāvvietai jābūt viegli pieejamai un tās iebrauktuvēm un izbrauktuvēm jābūt izvietotām loģiski, ņemot vērā pilsētas ceļus.

Neērti stabi un šauri celiņi ir pagātnē

Projektējot ēku, būtu saprātīgi neekonomēt vietu uz stāvvietu lieluma rēķina. Autostāvvieta ir ērta, ja ir pietiekami lielas vietas, līmeņos nav neērtu stabu un celiņi ir plaši. Kad vadītājiem ir laba pārredzamība, satiksme autostāvvietā kļūst drošāka.

Gājējiem ir jāspēj droši pārvietoties autostāvvietā. Autostāvvietas tuvumā ir plānotas kāpnes un lifti. Jādomā arī par gājēju celiņu atdalīšanu no brauktuves un tirdzniecības centros jānodrošina iespēja ērti pārvietoties ar lielajiem iepirkumu ratiem.

Draudzīga izskata autostāvvietas piesaista lietotājus

Autostāvvieta ir mākslīga vide. Kad nav pārdomāts tās novietojums, arhitektoniskie risinājumi un darbības režīms, autostāvvieta šķiet nepievilcīga un cilvēki dod priekšroku auto novietošanai citur. Labi plānota autostāvvieta ir lietotājam draudzīga.

Vienkārši ieteikumi

Autostāvvieta, kas pilna ar automašīnām, nešķiet tik drūma, kad ir fona mūzika un saules gaisma. Lai izvairītos no tumšiem stūriem, papildus saules gaismai ir svarīgs arī labs vispārējais apgaismojums.

Automātiskajām norēķinu stacijām vai apkalpošanas punktiem jābūt skaidri redzamiem un izvietotiem atklātā vietā. Marķējumam, kas regulē satiksmi, jābūt nepārprotamam, iebrauktuvēm un izejām jābūt viegli atrodamām. Jāizvairās no masīvām starpsienām, kā arī kaktiem un stūriem autostāvvietu zonās.

Lai gan no pirmā acu uzmetiena var šķist, ka autostāvvieta no ārpuses izskatās vienmuļa un to ir grūti apvienot ar apkārtni, arī šeit ir iespējami oriģināli risinājumi. Nesošā konstrukcija var būt paslēpta vai, gluži pretēji, atsegta un akcentēta. Piemēram, būvējot ārējās barjeras, citi iespējamie risinājumi bez betona ir metāls, koks vai stikls.

Veidojot autostāvvietu, būtiska nozīme ir efektīvai telpas izmantošanai: tajā jāietilpst pēc iespējas vairāk automašīnu, vienlaikus nodrošinot ērtu novietošanu stāvvietā. Telpu izmantošanas efektivitātes izvērtēšanai tiek aprēķināts, cik kvadrātmetri kopējās platības atbilst vienai stāvvietai. Salīdzinot dažādas autostāvvietas, jāņem vērā:

- aprēķini ir balstīti uz maksimālajiem izmēriem, ieskaitot brauktuves, nobrauktuves un kāpnes;
- ēkas relatīvais izmērs: jo mazāka ēka, jo lielāka tās platības daļa atrodas zem nobrauktuvēm, brauktuvēm un kāpnēm;
- jānosaka “standarta automašīnas” izmērs.

Atsauces:

Viss no viena partnera

Plānošana
Visu procesu koordinēšana
Projektēšana
BIM un 3D modeli
Ražošana
Saražotas produkcijas augstā kvalitāte
Piegāde
Piegāžu organizācija un kontrole
Montāža
Ātri un precīzi

Plānošana

Sagatavojot piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā mēs izstrādājam konstrukciju modeli, kura pamatā ir arhitekta veidotais arhitektoniskais projekts ifc formātā. Tomēr mēs varam izmantot arī AutoCAD dwg failus. Vairāk lasiet šeit.
Ir iespējams arī cits piegājiens - izveidoto konstrukciju modeli varam iedot arhitektam par pamatu darbam. Šī pieeja ir daudzkārt izmantota, piemēram, mūsu Bashall™ risinājumam.

Piedāvājuma modelī ir norādīts ēkas nesošās konstrukcijas un elementu sadalījums (elementu ģeometrija). Modelis ļauj novērtēt elementu tilpumu un svaru, uz kā pamata tiek iegūts kopējais apjoms piedāvājuma sagatavošanai.

Projektu vadība

Izvēloties mūsu risinājumu, mēs norīkojam projekta vadītāju, kas koordinēs mūsu darbu. Klientam tas nozīmē saziņu tikai ar vienu Consolis Latvija pārstāvi saistībā ar visiem darbiem un pakalpojumiem.

Projektēšana

Izvēloties mūsu risinājumu, mēs norīkojam projekta vadītāju, kas koordinēs mūsu darbu. Klientam tas nozīmē saziņu tikai ar vienu Consolis Latvija pārstāvi saistībā ar visiem darbiem un pakalpojumiem.

Tikpat svarīgs punkts ir pārdomāti un pareizi izstrādāti elementu darba rasējumi, pamatojoties uz kā rūpnīcas strādnieki izgatavos elementu. Projektēšanā izmantojam 3D modeli (Tekla) un tā priekšrocības.

Uzzini vairāk par projektēšanu šeit

Ražošana

Saliekamos dzelzsbetona elementus pārsvarā ražojam mūsu rūpnīcās — Salaspīlī un Rumbulā. Liela apjoma projektos sadarbojamies Baltijas ietvaros ar mūsu māsas uzņēmumiem.

Ja saliekamās dzelzsbetona projektēšanu organizējam paši, tas nozīmē, ka visu izgatavošanai nepieciešamo informāciju varam laicīgi pārnest uz rasējumiem - apdares, savienojuma detaļu izvietojums elementā, kā arī citas detaļas ir pārdomātas, balstoties uz elementu specifikācijām. Mēs izmantojam materiālus, kas nodrošina atbilstošus savienojumus. Elementu izgatavošanas secību nosakām saskaņā ar montāžas grafiku.

Mēs ražojam produkciju saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem, vai arī konkrētās valsts standartiem, kur elementi tiks piegādāti. Skatīt rūpnīcu izsniegtos sertifikātus.

Piegāde

Elementu piegādi uz objektu organizē mūsu loģistikas komanda. Līdz ar to klientam nav jānodarbojas ar plānveida elementu pasūtīšanu vai elementu izkraušanas organizēšanu.

Montāža

Stradājot kopā ar mūsu partneriem - montāžas komandām, mēs varam būt pārliecināti, ka gala rezultāts tiks realizēts, izmantojot vislabākas un drošākas tehnoloģijas.
Main Contact form
All rights reserved © 2024 Consolis Latvija SIA Powered by TENFOR marketing
magnifiercrossmenuchevron-down